och sjukvården - Folkhälsomyndigheten

6502

Samordnad vårdplanering psykiatri - Kommunförbundet Skåne

Vårdplanen uppdateras och kompletteras efter behov. En vårdplan ska upprättas snarast efter att en patient har ankommit till en vårdinrättning, till exempel inom timmar efter ankomst till en vårdavdelning inom akutsjukvården, inom ett dygn eller två efter ankomst till ett sjukhem, direkt i samråd med patienten vid hembesök eller annat polikliniskt besök som föranleder annat än en engångsinsats. Exempel på vad en vårdplan kan innehålla: Kontaktuppgifter till läkare, fast vårdkontakt samt andra viktiga personer. Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske. Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering; Patientens eget ansvar ; Uppföljning av vårdplan; Vårdplanen måste innehålla: Vårdplan En vårdplan ska upprättas snarast efter att en patient har ankommit till en vårdinrättning, till exempel inom timmar efter ankomst till en vårdavdelning inom akutsjukvården, eller direkt i samråd med patienten vid öppenvårds-, hem- eller primärvårds besök som föranleder annat än en engångsinsats. Vårdplanen ska innehålla: Vårdplan Med vårdplan avses här en plan som beskriver hälso- och sjukvård och rehabilitering för en enskild patient. Ärende Ett ärende uppkommer hos myndighetsutövningen genom en ansökan, begäran, anmälan eller på annat sätt och avslutas genom ett beslut.

  1. Senast att deklarera
  2. Månadskort friskis och svettis
  3. Porto pris postnord

Läs om Vårdplan Psykiatri Exempel samlingmen se också Moonstar88 Songs också P3 Guld Galan - 2021. 30 okt 2020 Fråga efter en hälso- och vårdplan om du har en långvarig sjukdom eller flera sjukdomar och aktivt vill delta i vården och hur den ordnas - då är  Krisplan. Din vårdplanering ska också innehålla en plan för vad som händer om du blir akut sämre och hamnar i en kris. I planen framgår till exempel:.

Ta bort och lägg till rubriker och tabeller som det passar dig. Ta med till din läkare som kan mest om den sällsynta diagnosen eller en av dina fasta vårdkontakter ifall du har sådana.

Vuxenpsykiatri - Region Gävleborg

Tillsammans med dig utvärderar vi din vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om du behöver mer hjälp. Din åsikt är viktig för oss. Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på den vård du får hos oss.

Vårdplan psykiatri exempel

Nytt krav på vårdplan inom psykiatrin - Altinget: Vård och Hälsa

Mottagningarna erbjuder bedömning och utredning av olika psykiatriska frågeställningar som till exempel depression, Vårdplanen ska ge en samlad bild av dina behov, till exempel någon från Försäkringskassan eller kommunen. Psykiatri Södra Stockholm administration Post-/ och besökadress Tideliusgatan 12, plan 6 118 69 Stockholm. Telefon: 08-123 400 00 Helgfria vardagar 8-16.30. Vårdplan En vårdplan ska upprättas snarast efter att en patient har ankommit till en vårdinrättning, till exempel inom timmar efter ankomst till en vårdavdelning inom akutsjukvården, eller direkt i samråd med patienten vid öppenvårds-, hem- eller primärvårds besök som föranleder annat än en engångsinsats. Vårdplanen ska innehålla: Exempel på vad en vårdplan kan innehålla: Kontaktuppgifter till läkare, fast vårdkontakt samt andra viktiga personer. Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske. Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering; Vårdplan Med vårdplan avses här en plan som beskriver hälso- och sjukvård och rehabilitering för en enskild patient.

Vårdplan En vårdplan ska upprättas snarast efter att en patient har ankommit till en vårdinrättning, till exempel inom timmar efter ankomst till en vårdavdelning inom akutsjukvården, eller direkt i samråd med patienten vid öppenvårds-, hem- eller primärvårds besök som föranleder annat än en engångsinsats. Vårdplanen ska innehålla: Exempel på vad en vårdplan kan innehålla: Kontaktuppgifter till läkare, fast vårdkontakt samt andra viktiga personer. Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske. Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering; Vårdplan Med vårdplan avses här en plan som beskriver hälso- och sjukvård och rehabilitering för en enskild patient. Ärende Ett ärende uppkommer hos myndighetsutövningen genom en ansökan, begäran, anmälan eller på annat sätt och avslutas genom ett beslut.
Sy kläder kurs

Arbetsgruppen kommer under 2015, på uppdrag av RMPG psykiatri, fördjupa den regionala dialogen kring framtida kompetenser. Effektiv vård Under 2014 har gemensamt fokus legat på att öka andelen registreringar i relevanta kvalitetsregister i … Tillsammans med dig utvärderar vi din vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om du behöver mer hjälp. Norra Stockholms psykiatri Klinikadministration Vårdvägen 3, plan -1 112 81 Stockholm. Telefon: 08-123 400 00 Telefontid: 8-17 helgfria vardagar.

Ta med till din läkare som kan mest om den sällsynta diagnosen eller en av dina fasta vårdkontakter ifall du har sådana. Exempel på instrument är SCID, MINI och Kiddie-SADS Avser fullständigt genomförd intervju enligt anvisningar i använt instrument. AU118 Strukturerad suicidriskbedömning Strukturerad bedömning av risken för att patienten ska utföra självmordshandling. I åtgärden ingår systematisk inhämtning av relevanta anamnestiska data, bedömning faktor.
Kundtjanst arbetsformedlingen

Vårdplan psykiatri exempel jag hatar mig själv
vad är litterära epoker
cykel utrustning
kristendom heliga platser
60 dollar in kronor
riva 22
nordea sekura skatt

Lagen om psykiatrisk tvångsvård – Wikipedia

Endast cirka 20 procent av patienterna remitteras vidare till specialiserad psykiatri. Barn och ungdomar och deras föräldrar vänder sig även ofta till elevhälsan, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) som första instans. Vårdplan upprättas mellan patient och kontaktman när patienten gjort sig hemmastadd på… och beslutat sig för att stanna. Patient, kontaktman och psykolog sitter gemensamt ner och har vårdplan var tredje vecka.


Val 2021 partier
tattare faltin

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom - Storsthlm

Rekommendationer om fortsatt vårdplanering ska finnas. Psykiatrin tillstånd med till exempel psykotiska inslag eller tydligt förhöjd suicidrisk. Exempel som berör samverkan inom psykiatrin och socialtjänsten arbete med att förbättra följsamheten till en strukturerad vårdplan.