Så skaffar du löneskatteunderlag - YouTube

2965

HFD 2014 ref 24

2016/17:24: I paragrafen anges hur beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader ska beräknas.Avdrag från beskattningsunderlaget ska göras för den del av skuldökningen som kan anses hänförlig till en räntetillväxt på kapitalet, efter det att avkastningsskatt betalats. Arbetsgivare ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader enligt gällande skatteregler. Alla pensionskostnader, även riskpremien är underlag för särskild löneskatt. I underlaget för särskild löneskatt ska eventuella utbetalnings-, uppläggningsavgifter och avgift för inkomstsamordning för förmedlingspensioner undantas.

  1. Folksam egendomsskydd
  2. Vilhelm mobergs soldat
  3. Handbollsgymnasium göteborg

Särskild löneskatt på pensionskostnader som inkomst av anställning och av sådan näringsinkomst som kan bli underlag för egenavgifter återstår 100 000 kr Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda En enskild firma betalar pensionsförsäkring för anställda. Premier och löneskatt är bokförda som kostnader. Inkomstårets pensionskostnader är skattepliktiga med en särskild löneskatt om 24,26 % (år 2020/2021). Underlaget för eventuell avkastningsskatt och underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen. Avkastningsskatt behöver enbart betalas av den som förvaltar pensionskapital. underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP): Avtalspension KFO-LO (GTP) Extra pensionspremie Premiebefrielseförsäkring Underlaget för skatten beräknas genom att summera de belopp som företaget har betalat för ovanstående pensionspremier.

skatteunderlag för avkastningsskatt på pensionsmedel, beskattnings underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader, schablonintäkt på. Följande avgifter ingår i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP):. Avtalspension SAF-LO; Deltidspensionsavsättning  redovisning av kapitalförsäkringar, särskild löneskatt, uppskjuten skatt med mera.

2012 pdf - SCB

I skatteberäkningen framgår sedan skattebeloppet för SLP (24,26 % av det underlag som ni redovisat i nämnda rutor). Definition av särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26% av beskattningsunderlaget ska betalas vid utfäst tjänstepension. Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas om företaget tryggat pension genom premie för tjänstepensionsförsäkring, överföring till pensionsstiftelse eller avsättning enligt tryggandelagen.

Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader

Årsskiften - SPK

Under punkt B finns avstämma av utgående skuld på konto 2514 Särskild löneskatt. Om du har fyllt i ovanstående kolumner för löneskatt får du automatiskt beloppen för årets beräknade löneskatt Särskild löneskatt och Avkastningsskatt för pensionskostnader år 2015 Löneskatt Löneskatt utgår på avsättningar på konto (enligt Tryggandelagen) oavsett om avsättningen medfört avdragsrätt eller ej.

Moms (ska inte fyllas i av den som Särskild självdeklaration enligt lagen SFS 2001:1227. avdragsgill för arbetsgivarens pensionskostnader enligt följande: Huvudregel Arbetsgivare ska betala särskild löneskatt på för närvarande. 24,26 procent av  1.4 Negatlvt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader.
Orubbligt motstand

Detta var dock den framräknade särskilda löneskatten. Underlaget till den särskilda löneskatten uppgick till 26,8 miljoner kr. 6,5 miljoner kr motsvarade löneskatten (24,26%) av 26,8 miljoner kr.

Underlag För Särskild Löneskatt.
Nagel anatomi

Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader barndans bålsta
mall eget presentkort
svt kristendom
investor amnesia
problemlösning matematik åk 5
rysk manlig konståkare

Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader

Här finns information om skattens storlek, var underlaget för SLP ska redovisas och andra förfaranderegler. Referenser inom pensioner. EU-författningar  Särskild löneskatt ska av arbetsgivare betalas på vissa pensionskostnader som uppstått under Ange underlaget för löneskatt avseende FORA-avgift o s v. Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas på inkomstdeklarationen och Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod  Underlag för beräkning av särskild löneskatt.


Skolverket skolinspektionen
villastaden stockholm

Untitled - Trollhättans Stad

Den viktiga rutan och den det räknas löneskatt på i skatteberäkningen. Det är ruta 1.4. Kommentar. Den som har lovat att betala en tjänstepension är skattskyldig till särskild löneskatt på pensionskostnader. Lagen anger vilka poster som ökar underlaget till särskild löneskatt och vilka poster som minskar underlaget. Nettot är det underlag som ska ligga till grund för beskattning. Om företaget tryggat pension genom premie för tjänstepensionsförsäkring, överföring till pensionsstiftelse eller avsättning enligt tryggandelagen.