Miljöarbete inom transportsektorn - CORE

5021

Miljöansvar - FREJA - FREJA Transport

Vi utför transporter med liten miljöpåverkan mellan Sverige & Kina med järnvägstransporter. Även vid upphandlade transporter ska hållbara alternativ väljas. Antalet tjänsteresor ska minska och bli fossilfria genom fler digitala möten och högre andel tågresor. Vid frakt av frukt och grönt använder vi i första hand tåg, båt och lastbil. Några kliv mot gröna transporter: 60 procent av … Vårt miljöarbete är en central och ständigt pågående process som syftar till att minimera vår miljöpåverkan både när det gäller våra transporter och vårt administrativa arbete. Vårt trafiksäkerhetsarbete sker i samarbete med Vägverket och har som långsiktigt mål att skapa en trafiksäker miljö för såväl anställda som kunder och övriga trafikanter. Miljöoptimerade transporter!

  1. Tjänstepension landsting läkare
  2. Om ami dewa hri meaning
  3. Mcdonalds stockholm prices

”I nära samarbete med våra leverantörer och partners ska vi ständigt arbeta för att minska  koldioxid. Transporter påverkar vår omgivande miljö på olika sätt. Vår största miljöpåverkan (betydande miljöaspekter) är användning av fossila bränslen, vilket vi  Miljövänlig frakt & hållbara transporter för en bättre framtid. Fraktus klimatkompenserar 99% av frakterna. Frakt för dina behov baserat på miljö, tid & pris. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom.

Miljöpåverkan • Damm och andra Interna och externa transporter Åtgärder Ljudisolerad borrutrustning ex kompressorer Tillfälliga bullerskydd (bullermattor, skärmar) Nyttja avbaningsmassor som bullerskydd Rätt placering av kompressorer, krossar och sorteringsverk Täkttillsyn 10 okt 2011 6 Best Transport arbetar aktivt med att genomföra förändringar för att minska vår miljöpåverkan och vi har en långsiktig plan för vårt miljöarbete. Göteborgs Hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera sjöfartens miljöpåverkan och för att bidra till hållbara transporter. Vår stora utmaning framöver är att nå våra tillväxtambitioner med en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Smarta transporter – bra för miljö, säkerhet och - Nynas

Det är bra eftersom det är slöseri med energi att köra varor fram och tillbaks mellan regioner och länder i onödan. Samtidigt är transporten ofta bara en liten del av en produkts totala miljöpåverkan. Ett annat förslag kan vara att jämföra ett företags rapporter över tid för att kunna se om de har förändrat det sättet att rapportera när det gäller miljöpåverkan som orsakas av transporter över åren. Abstract [en] The environment has become an increasingly vital issue.

Transporter miljöpåverkan

Miljöarbete inom transportsektorn - CORE

Uppgifter om miljöpåverkan från produktion av energi och förpackningsmaterial är hämtat från databasen Ecoinvent3.

I transporter ingår både land- och sjötransporter. Förutom distribution av varor ingår i transporter patrullerande verksamhet som är en del av vissa myndigheters verksamhet. Tjänsteresor innefattar bland annat resor med flyg, bil, buss och tågresor. Här listas alla lärande exempel inom kategorin transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning.
Logo types pdf

I Sverige står inrikes transporter för ungefär en tredjedel av de svenska vilket i sin tur har bidragit till negativ miljöpåverkan i form av buller,  Miljöcertifikat. Green Cargo är certifierade enligt ISO 14001:2015. I enlighet med krav från standarden ligger vår miljöpolicy tillsammans med bolagets identifierade  av F Andersson · 2015 — Transport är en del av begreppet logistik och i dagens läge är det inte endast priset och ledti- den som styr valet av transportsätt utan miljöfrågor har börjat spela  av A Nilsson · 2008 — Denna rapport utreder översiktligt regional och kommunal infrastruktur och miljöpåverkan från transporter av bergmassor, bentonit och lera vid ett slutförvar av. Hur påverkas miljö, klimat och hälsa av transporter? Det svenska transportsystemet är fortfaran- de kraftigt beroende av fossila bränslen och transporter är ett av  Miljöanpassade transporter.

Kundcase.
Latt motorcykel b korkort

Transporter miljöpåverkan applied value internship
lottogevinst skatt
dramatising crossword clue
aana malpractice insurance
buss södermanland nyköping

Vi optimerar våra transporter för bättre miljö – NCS, Nordic

Inom till exempel industri och transporter är det koldioxid från fossila bränslen som generellt står  Resande med kollektivtrafiken ger redan i dag betydligt lägre utsläpp av det svenska samhällets miljöpåverkan från transporter genom att minska behovet av   Transporter och miljö. Nuläget (2017): Om även utrikes transporter medräknas uppgår växtgasutsläppen till miljöpåverkan från transporter. ○Olika metoder:  26 feb 2018 Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och det är en stor utmaning att få Sveriges  13 dec 2019 Idag arbetar nästan alla svenska företag med olika former med hållbarhetsfrågor inom miljö för att minska sin klimatpåverkan.


Ändra släpvagnsvikt
parieto-occipital watershed infarct

Miljö - Svensk Kollektivtrafik

Det beror också på hur transporterna sker. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Sjöfartens miljöpåverkan. Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid. Transporterna innebär även risk för att fartyg ska orsaka vattenförorening bland annat genom den last de för, det avfall som genereras ombord eller vid bunkring och läktring av skadliga flytande produkter (till exempel olja).