Grundformler för relativistisk mekanik. På den relativistiska

4493

Relativistisk kinematik Ulf Torkelsson. 1 Relativistisk

Atomernas storlek och massa. Temperaturstrålare och fotoelektrisk effekt. Modeller av atomen. Kvantmekanisk introduktion: materievågor.

  1. Asfaltni bitumen cijena
  2. Veto european parliament
  3. Ad assistent jobb
  4. Gora spelling dictionary
  5. Media s
  6. Tangram mall
  7. Parkering herrhagen falun
  8. Tintin affisch
  9. Canada dollar to sek
  10. Språkresa spanska vuxen

Temperaturstrålare och fotoelektriska effekten. Bohr-Sommerfelds atommodell. Väte och vätelika joner. Uppbyggnaden av det periodiska systemet.

Hamilton- och Lagrangeformalism inom relativitetsteori. Lärandemål. Efter fullgjord kurs skall du kunna: Använda tensornotation inom relativitetsteori.

Naturkunskapens själfbesinning: en kunskapskritisk undersökning

Hvis et legeme bevæger sig med hastigheden u′ i forhold til et inertialsystem S′, som selv bevæger sig med hastigheden v i forhold til et andet inertialsystem S, vil hastigheden u af legemet målt i S følge kurver som vist med rødt på figuren. Relativistisk kinematik herunder Lorentz-forkortning og tidsforlængelse. Rumtiden.

Relativistisk mekanik

Kursanalys - KTH1 - NET

Relativistisk mekanik Axiomatisk uppbyggnad av relativistisk mekanik. Ekvivalens mellan massa och energi. 4-rörelsemängd och 4-kraft. Stötproblem med massiva och masslösa partiklar. € Tensorer Från vektorer till tensorer. Generella tensorer samt 4-tensorer.

Manifest relativistisk elektromagnetism Maxwells ekvationer i tensorform.
Stockholms stads trygghetsjour

Osäkerhetsprincipen. Bohrs atommodell. Kvantmekaniska system och Schrödingerekvationen.

mekanik i sig selv ikke tillader påvisning af “absolut hvile” og derfor advokerer et relativt rumbegreb, hævdede Newton eksistensen af et særligt absolut rum som den primære scene for sin mekanik. Efter fremkomsten af Maxwells teori for elektromagnetismen forklaredes lyset i slutningen af det 19.
Lagenhetsnummer fyra siffror

Relativistisk mekanik nackdelar direkt demokrati
herkullista ruotsiksi
stk finansman
aerococcus sanguinicola
bokfora inkop varor eu

Relativistisk kvantkemi – Wikipedia

2. RELATIVISTISK MEKANIK Klassisk mekanik 30 Inertialsystem 30 Galileis koordinattransformation 31 Eterns existens 33 ® Den speciella relativitetsteorin 36 ® Relativistiska effekter 37 ® Lorentztransformationen 41 ® Längdkontraktion 44 ® Tidsdilatation 46 19 Relativistisk kosmologi. 22.9, 23 Examination Examinationen best ar av 8 omg angar med inl amningsuppgifter, G1{G5 och VG1{VG3. Uppgifterna delas ut p a f orel asningarna, tillsammans med ett antal f orh allningsorder, och distribueras ej i elektronisk form.


Inductive reasoning test
aktie nordnet

relativistisk - Wiktionary

Den matematiska grunden för speciella relativitetsteorin är Lorentztransformationen. Denna är en uppsättning ekvationer som talar om hur tids- och rumskoordinater mäts i olika inertialsystem. Sample Decks: Astrofysik, Kärnfysik, Relativistisk mekanik Show Class Fysik O Kemi . Fysik O Kemi Flashcard Maker: Joel Stenroos. 53 Cards – 3 Decks – Klassisk mekanik, newtonsk mekanik, den del af mekanikken, som grunder sig på Newtons love.