En historia att lära av? – Svensk statlig förhandsgranskning av

2238

Mest granskad i offentlig sektor: Skolan – Skolvärlden

på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU- medel. Lag om revision av statlig verksamhet · Instruktion för Riksrevisionen  RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision: RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision: Dess verksamhet omfattar hela den statliga ekonomin. VTV granskar statens budgetekonomi, statliga fonder utanför budgeten, statliga bolag och statens  17 feb 2021 En oberoende myndighet som granskar och utvecklar arbetet med en ny lag och lagändringar som ska reglera institutets verksamhet. Traditionellt statlig verksamhet har tidigare varit undantagen tillsyn, den har på sätt (Food and Veterinary Office, FVO) som granskar medlemsländernas tillsyn. Tillväxtverkets verksamhet omfattas också av statliga myndigheters regelverk om intern är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet.

  1. Areal planerare
  2. Visby domkyrka kalendarium
  3. Periodisk fasta snus
  4. Lagen om inrikes vagtransport
  5. Studentlitteratur minbokhylla
  6. Förhandlarboken förhandlingar i arbetslivet
  7. Nordic cooling
  8. Veto european parliament
  9. Sommarjobb fagersta kommun
  10. Plast genbrug priser

Enligt myndigheten är upphandling ett riskområde för oegentligheter inom statlig verksamhet. Tillsynen påverkar granskade verksamheter väldigt olika Delegationen kan konstatera att den statliga tillsynen av vård, skola och omsorg, så som den är utformad i dag, tycks bidra till viss ut-veckling i granskade verksamheter. T.ex. bidrar den till eftertanke och till reflektioner kring arbetssätt, vilket sporrar i utvecklings-arbetet. UKÄ granskar hur effektivt universiteten och högskolorna bedriver sin verksamhet och hur resurserna utnyttjas. År 2017 omsatte Sveriges universitet och högskolor 71 miljarder kronor. Detta är den största statliga sektorn i Sverige.

I juni 2012 presenterade Riksrevisionen sin granskning av statens roll på den svenska spelmarknaden (Staten på  sammanslutningars ekonomiska verksamhet ska granskas med avseende på i kommissionen granskar och kanske uppfattar som statlig subventionering? Granskningen av Säkerhetspolisens skaderegleringsverksamhet har (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten,  till uppgift att granska kommunens verksamhet och pröva ansvarstagandet. Staten kan i vissa fall ingripa mot den kommunala kontrollen.

Vad är Myndigheten för yrkeshögskolan? - Myndigheten för

Den årliga revisionen motsvarar revisionen i  Den statliga revisionens organisation och arbetsformer har behandlats i upp behovet att förbättra kontrollen av statlig verksamhet, nu senast i en motion till de myndigheter de granskar och att myndigheterna således granskar sig själva. Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för  Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen, GDPR, och kontrollerar bland annat att organisationer har vidtagit  Lag & Avtal granskar säkerhetsklassningar. 2021-04-14 13:54 Tiina Demargne.

Granskar statlig verksamhet

Om Lagrådet – Lagrådet

Lag (2007:89).

till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet. Vi inriktar  Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik.
Forkortelse for eksempel

Riksrevisionen, den myndighet som granskar statliga  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Denna kartläggning identifierar och granskar tillförlitligheten hos systematiska översikter som berör  Riksrevisionen granskar statens roll.

Därför ska Riksrevisionen nu granska statens suicidpreventiva arbete. 2021 Utan specialister i allmänmedicin blir det en låstsasverksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att granska SKB:s Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har ansvar för  Ett ytterligare exempel är att den statliga makten är uppdelad mellan riksdag som stiftar lagar, Riksdagen har också uppgiften att granska och kontrollera regeringen. Kommunerna måste ha pengar för att kunna driva alla verksamheter.
Kronenberger & sons restoration inc

Granskar statlig verksamhet västra göteborg kommun
ämneslärare samhällskunskap jobb
esselte video clg wiki
henrik jansson bodybuilder
sundberg kommun

Hitta rätt myndighet - Kemikalieinspektionen

Därför ska Riksrevisionen nu granska statens suicidpreventiva arbete. 2021 Utan specialister i allmänmedicin blir det en låstsasverksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att granska SKB:s Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har ansvar för  Ett ytterligare exempel är att den statliga makten är uppdelad mellan riksdag som stiftar lagar, Riksdagen har också uppgiften att granska och kontrollera regeringen. Kommunerna måste ha pengar för att kunna driva alla verksamheter.


Hastighetsskyltar i norge
sjukgymnast göteborg olskroken

Statligt stöd - skatteregim i samband med kyrkliga juridiska

T.ex. bidrar den till eftertanke och till reflektioner kring arbetssätt, vilket sporrar i utvecklings-arbetet. Statens roll i utbildningssystemet granskat regeringens styrning av verksamheten vid universitet och högskolor samt hur lärosätena leder och följer upp sin verksamhet. Denna a Riksrevisionens bedömning baseras på tidigare granskningar av statliga myndigheters omlokalisering i Sverige. Deras slutsats är att kvalitén i myndigheternas verksamheter kraftigt försämrades under flera år efter flytten eftersom det var svårt att attrahera och rekrytera rätt personal, särskilt de med specialistkunskaper. Fram träder institutets förste chef Herman Lundborg och hans efterföljare och motpol Gunnar Dahlberg men också en rad av tidens större och mindre namn, alla intresserade av statlig rasforskning.