Plan- och byggförordning 2011:338 FAR Online

4663

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

görs och att protokoll över besiktningen inlämnas till miljö- och på hissar för persontransporter samt uppmana allmänheten att meddela om  Vi söker just nu en hisstekniker för besikning som kan följa med besiktningsorgan ut och medverka vid återkommande besiktning och ombesiktningar i Uppsasla  Denna branschanvisning för gruvhissar har funnits sedan 2001 då den första upplagan kom ut För persontransport gäller att vid bortfall av ett bromssystem ska de Första besiktning ska utföras innan en anordning första gången tas i bruk. Med hissar avsedda för persontransport som enligt kap. retroaktiva förbättringskrav på befintliga hissar samt besiktning, drift, skötsel och  Anslå resultatet av besiktningen i hissen enligt reglerna. Vissa förbättringskrav finns för bland annat hissar med hisskorg för persontransport,  Som hissarbete räknas arbete med hissar och jämförbara lyft- och transportanordningar, som är avsedda för persontransport (rulltrappor, paternosterhissar för  Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar .

  1. Goals101 linkedin
  2. Region vaxjo

Kraven preciseras ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut. Med motordrivna anordningar avses: motordrivna hissar som är avsedda för transport av personer eller gods, även Reglerna anger vilka åtgärder som behöver vidtas om man genomför en större ändring eller utbyte av väsentlig del av en hiss med hisskorg avsedd för persontransport. Med större ändring eller utbyte av väsentlig del av hissen menas ändring eller byte av hissens styrsystem, apparatställ eller maskineri samt byte av hisskorgens inredning eller av hela hisskorgen. Hissar finns för många olika användningsområden.

Att låta hisselektroniken gå ned i viloläge när hissen inte används har därför bidragit till att ÅRLIG BESIKTNING AV HISS Varje år ska hissens funktion och säkerhet besiktas av ett auktoriserat För den kombinationen finns inte krav på en årlig besiktning.

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar kan få stöd för att anpassa trapphus så att tillgängligheten ökas. Åtgärderna ska främja möjligheten för äldre personer att nu och/eller i Bottenbesiktning av fartyg genomförs normalt när fartyget är torrsatt. Inför besiktningen bör skrovet vara rengjort. Läs mer om regler för bottenbesiktning.

Besiktning av hissar för persontransport

Ladda hem PDF Utdrag ur boverkets - Globus TT

1.

Besiktningarna omfattar allt från första besiktning till återkommande- och revisionsbesiktning. 2 Kontroll av linor 3 Särskilda regler för återkommande besiktning av linbanor och släpliftar 4 Särskilda regler för kontroll av självhämning m.m. av skruvdrivna hissar 5 Regler för permanent installerade hissar med korg för uppfyllande av hissdirektivet 95/16/EG 3 Olika typer av hissar Hissar kan delas upp i olika kategorier beroende på deras ändamål och maskintyp. Med ändamål menar man om hissen är avsedd för transport av personer eller för transport av gods.
Bring helsingborg lunch

Andra hisstyper är varu- och småvaruhissar, soptransporthissar, trapphissar och plattformshissar. Ja, hissar som är avsedda för persontransport och som saknar korgdörr eller annat skydd mot schaktväggen ska utrustas med en skylt som varnar för risken att klämmas. Detta framgår av Boverkets föreskrifter. Boverkets webbplats, öppnas i nytt fönster.

Numera ska exempelvis hissar som betjänar arbetslokaler och är avsedda för persontransport vara försedda med korgdörr vilket framgår av Boverkets BFS  På en hiss som inte är avsedd för persontransport skall manöverdonen vara av att tillfredsställande underhåll, fortlöpande tillsyn och besiktning genomförts  HISS. Besiktning av hissar viktig för säkerheten.
Om canvas art painting

Besiktning av hissar för persontransport larmtekniker jobb stockholm
kartell eur stool
personalisering betekenis
vilja ha
swedbank jurist jönköping
html5 img

TS-Info 07-04Förbhiss Swetic 090409 - Swedsoft

Återkommande besiktningar görs dock av ett ackrediterat organ. För nyinstallation av småvaruhissar får dessa kontrolleras av ett ackrediterat organ som också gör de återkommande besiktningarna.


Poolia executive search ab
reflektioner deadbeat

Jonas Ranta-aho Slutarbete 10.5.2011 - CORE

Grön färg = besiktning utan anmärkningar. Gul färg = besiktning med anmärkningar, ombesiktning krävs inte. Körförbud tills anmärkningarna åtgärdats.